Vrijwilligers

Over de 100 leden actief als vrijwilliger.

Er bestaan diverse commissies (of werkgroepen) die heel veel werk doen op het park, in het clubhuis en achter de bar, of gewoon in het belang van de club. Zo hebben we uiteraard een Dagelijks Bestuur, die weer door allerlei mensen ondersteund worden, er is een zeer actieve Parkcommissie die het hele Park maandelijks onderhoud, schoonmaakt, etc. Dat betekent met ongeveer 30 à 40 mensen op een zaterdagmorgen gezamenlijk veel werk verrichten. Er is een Technische Commissie die verantwoordelijkheid draagt voor de open toernooien, en die worden weer ondersteund door Toernooi coördinatoren. Ook is deze Technische Commissie verantwoordelijk voor de contacten met de KNLTB als het gaat om toernooien en de diverse competities.

Er is een Evenementencommissie actief die weer per evenement groepen leden aanstuurt voor de organisatie van evenementen. Er is een omvangrijke Jeugdcommissie die heel actief is als het gaat om bijzondere evenementen ten behoeve van de Jeugd te organiseren. Dat heeft in de afgelopen jaren geresulteerd in een flinke groei aan jeugdleden, de basis van elke vereniging. Er is zomers een Jeugdkamp, er worden Schooltennisdagen georganiseerd om de jonge jeugd kennis te laten maken met de mooie tennissport. Jaarlijks worden carnaval en Halloween gevierd. Daarnaast neeemt de jeugd van TVW deel aan de landelijke Patat competitie en de World Tour Tenniskids, om maar een paar voorbeelden te noemen.

TVW beschikt ook over een communicatie commissie die weer verantwoordelijk is voor allerlei vormen van communicatie binnen en buiten de vereniging.

De Barcommissie tenslotte is een groep vrijwilligers die ervoor zorgt dat leden en bezoekers die behoefte hebben aan een verfrissing, al of niet met alcohol daarin, kunnen worden voorzien. Iedereen (boven de 18 jaar) en ouders van jeugdleden die niet actief zijn in een commissie dienen minimaal twee maal per jaar een dienst te draaien, je kunt je hiervoor zelf inplannen (zie elders website). 

Verklaring omtrent Gedrag (VOG)
Omdat de vereniging leden heeft die vallen onder het begrip kwetsbare personen (voornamelijk de jeugdleden), moet de vereniging voor vrijwilligers, trainers en bestuursleden een Verklaring omtrent Gedrag aanvragen. Deze verklaringen kosten normaliter geld, maar als vereniging kun je in aanmerking komen om zo’n verklaring gratis aan te vragen. Voorwaarden daarvoor zijn dat de vereniging een vertrouwenspersoon heeft en gedragsregels voor vrijwilligers. Deze gedragsregels vind je hier. Het spreekt voor zich dat wij verwachten dat al onze leden maar zeker onze vrijwilligers zich aan deze regels houden, omdat ze bijna vanzelfsprekend zijn.