Vertrouwenspersoon

Mijn naam is Annemieke Poiesz en ik ben op verzoek van het bestuur vertrouwenscontactpersoon (VCP) van onze tennisvereniging geworden.

Ben sinds de oprichting lid van TV Westzijderveld. Ben mijn hele carrière werkzaam in de gezondheidszorg, daarnaast ben ik vrijwilliger/mediator bij Beter Buren en vrijwilliger/telefonist bij Sensoor, de landelijke luisterlijn. Ik hoop uiteraard dat mijn werk als VCP tot een minimum beperkt blijft, want dat zou betekenen dat het binnen de vereniging goed loopt en goed geregeld is.

Toch kunnen zich zaken voordoen waarmee het moeilijk is om er met iemand over te praten. De meeste zaken zijn hopelijk bespreekbaar met trainer, of bestuur, of gewoon andere leden maar soms blijkt dit lastig, denk aan pesterijen, discriminatie, seksuele intimidatie, of ander gedrag wat je als vervelend en ongewenst ervaart.
In die gevallen wil ik een luisterend oor zijn en dienen als klankbord. Als VCP heb ik geheimhoudingsplicht en zal zonder jouw toestemming dan ook niet met anderen erover praten.
Op deze manier hoop ik graag mijn steentje bij te dragen aan een veilige sportomgeving.

In onderstaand documenten staat wat uitgebreider beschreven wat mijn rol als VCP is en tevens informatie vinden over de vertrouwenspersoon en omgangsregels.

Je kunt me bereiken via [email protected] of 06-20685800.

TVW Omgangsregels.pdf TVW Rol vertrouwenspersoon.pdf