Alcoholbeleid TVW

Het zal ongetwijfeld op grote schaal bekend zijn maar toch willen wij aandacht vragen voor het strengere alcoholbeleid wat de overheid per 1 januari 2014 heeft doen laten ingaan. 

Sinds deze datum geldt voor jongeren een strengere wetgeving op het gebied van alcohol schenken en is iedereen die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, strafbaar bij het drinken van alcoholhoudende drank, ook al is het percentage nog zo laag.

Ergens in November 2013 waren er twee onopvallende dames aan de bar, welke later bleken controleurs van de gemeente Zaanstad te zijn. Enige tijd daarna kregen we namelijk bericht dat de ambtenaren geen overtreding hebben kunnen constateren, maar toen ook niet gezien hebben dat wij als tennisvereniging een bepaald beleid op dit gebied voeren.

Vanzelfsprekend zijn wij als tennisvereniging het eens met het terugdringen van drankgebruik door jongeren. Om die reden hangen er borden aan de toegangsdeur, achter de bar en bij het terras die aangeven dat we geen alcoholschenken aan jongeren onder de 18 jaar en hangt er een lichtkrant bij de koffieautomaat, is ook de plek waar de meeste mensen ‘hangen’ aan de bar, waarop berichten staan die met het alcoholbeleid te maken hebben.

Ook hebben bijna alle barmedewerkers een scholing gevolgd in het kader van “verantwoord alcoholschenken”. Een scholing die geinitiëerd is door het NOC/NSF met bijbehorend IVA-certificaat. Kijk op de volgende pagina voor meer informatie over dit IVA-Certificaat.

Het zal dus vaker voorkomen dat barmedewerkers vragen om een ID of een spelerspas wanneer er twijfel is over de leeftijd van diegene die besteld. Maar we vragen ook de medewerking van alle leden door geen drank te halen voor hun minderjarige kinderen. En daarmee voldoen we dan weer aan de nieuwe voorschriften.

Voorzitter barcommissie

 

TVW bestuursreglement alcohol.pdf