Lidmaatschap opzeggen

Door het invullen van onderstaand formulier kunt u uw lidmaatschap bij tennisvereniging Westzijderveld beëindigen. Met het beëindigen van uw lidmaatschap wordt ook het lidmaatschap bij de KNLTB beëindigd.  

Opzegging van het lidmaatschap door het lid moet met in achtneming van een opzeggingstermijn van tenminste vier weken voor afloop van het verenigingsjaar. Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap blijft de verplichting tot betaling van de contributie tot aan het eind van het verenigingsjaar bestaan, zoals overeengekomen in de Statuten van de Vereniging. 

Klik hier om het lidmaatschap op te zeggen