Leden van verdienste

Op deze pagina een overzicht van de leden van verdienste van TV Westzijderveld, zoals deze zijn voorgesteld door het bestuur en bevestigd door de Algemene Leden Vergadering van het betreffende jaar

Jan van Koot (1993) †
Theo Portengen (1995)
Anneke Baaij (1998)
Mart Verkuil (2000)
Adri Breuker (2002)
Kees Kos (2002)
Anke Patrick (2007)
Corrie Breuker (2010) †
Gerard van de Ruit (2012) †
Ron de Haan (2012)
Hans Boontjes (2014) †
Wim Bruyn (2017)
Ton Ruys (2017)
Eppo Janssen (2018)
Frits Poiesz (2018)