Lidmaatschap informatie

Welkom
Op deze pagina informeren wij je over een aantal belangrijke aspecten van onze vereniging, zodat je snel je weg kunt vinden naar de juiste personen maar ook op het park en in de kantine.

De vereniging heeft een website; www.westzijderveld.nl en een facebookpagina. Op de website kun je nog eens rustig alle informatie nalezen die hieronder is samengevat en vind je vanzelfsprekend statuten en het huishoudelijk reglement. We vragen je deze zeker een keer door te lezen. Op de facebookpagina vind je informatie over leuke activiteiten.

De vereniging
TV Westzijderveld is een vrijwilligersvereniging, dat betekent dat je naast het trainen en tennissen ook gevraagd zal worden een aantal vrijwilligerstaken op je te nemen. Meestal beperken deze taken zich tot een parkochtend (meehelpen op het park) of het draaien van enkele bardiensten per jaar. Aan ouders van minderjarige leden zal tijdens de jeugdcompetities gevraagd worden om ook één of enkele bardiensten te draaien.

KNLTB Club app
Wanneer je lid bent geworden van onze vereniging, adviseren we je de KNTLB Club app op je mobiele telefoon te installeren. Op die manier kun je op een eenvoudige wijze geïnformeerd worden, opgeven voor diverse vrijwilligersdiensten en uiteraard je vorderingen t.a.v. competities en toernooien bijhouden. Bovendien kun je via deze app ook gemakkelijk een tennisbaan reserveren.

De tennisbanen
Onze banen (6 stuks) zijn van kunstgras en daardoor nagenoeg het gehele jaar door te bespelen.
Er zijn slechts enkele uitzonderingen en dat is wanneer er veel regen is gevallen en er plassen op de banen staan, wanneer er sneeuw ligt of wanneer er na (langdurige) vorst gaat dooien; dan zijn de banen onbespeelbaar en kan er niet getennist worden.

Dus wanneer er veel regen of sneeuw is gevallen of na vorst de onderlaag gaat ontdooien zijn de banen onbespeelbaar. Houdt daarom bij dit soort weersomstandigheden de website van de club in de gaten. Daarop wordt vermeld wanneer het park is gesloten als gevolg van weersomstandigheden.

Toegang tot het park
Wanneer het hek is gesloten, kun je toegang tot het park krijgen door de KNLTB pas door de paslezer bij het hek te halen. Het hek zal dan vanzelf opengaan en weer sluiten. We vragen je wel om niet tegen het hek te duwen bij opengaan of bij het sluiten dicht te trekken, dat gaat automatisch.

Toegang tot het clubhuis
Wanneer je op het park bent en het clubhuis is afgesloten, kun je het clubhuis openen met je pas. De pas haal je door de paslezer en de deur van het clubhuis zal ontgrendeld worden. Het alarm wat aanstaat, zal dan automatisch gedeactiveerd worden. Je zult wel enkele piepgeluidjes horen als gevolg van het uitschakelen. Je hoeft dus geen code in te toetsen bij het betreden. Ook wordt op dat moment de verwarming ingeschakeld.

In het clubhuis vind je ook het bedieningspaneel voor de baanverlichting.

De bar van het clubhuis is beperkt open maar je kunt altijd warme drank halen met je pinpas.

Wanneer je het clubhuis verlaat schakel je het alarm weer in door de A op het alarmtoetsenbord in de hal in te toetsen. Daarna verlaat je het clubhuis en sluit je de deur. Ook nu weer zal je een aantal piepjes horen, wanneer het alarm wordt geactiveerd. De verwarming van het clubhuis wordt weer uitgeschakeld.

Als je het clubhuis verlaat als laatste, zorg er dan voor dat alle ramen en deuren zijn gesloten en de lichten uit zijn.

Lidmaatschap en contributie
Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december. De contributie wordt berekend over het verenigingsjaar, wat gelijk staat aan een kalenderjaar.

De vereniging kent naast het normale lidmaatschap ook de mogelijkheid tot een winter- en zomerlidmaatschap. Het winterlidmaatschap loopt van 1 oktober tot en met 31 maart het zomerlidmaatschap loopt van 1 april tot en met 30 september. 

Het heeft de voorkeur dat de contributie per automatisch incasso geïnd kan worden. Wanneer je als lid toestemming geeft voor een automatische incasso, dan wordt de jaarlijkse contributie in drie gelijke termijnen gedurende het tennisseizoen geïnd. 

Wanneer je geen automatisch incasso wilt afgeven, dan ontvang je aan het begin van elk nieuw tennisseizoen (medio april) een factuur voor de volledige jaarcontributie die vooruitbetaald moet worden. De betaaltermijn is 14 dagen. 

Opzegging geschiet per mail aan de ledenadministratie of via het opzegformulier op de website én moet voor 31 december gebeuren.

De contributie (automatisch incasso of per factuur) moet voor het gehele jaar zijn voldaan bij (tussentijdse) beëindiging.

Vrijwilligersdiensten
Uitnodigingen voor het draaien van vrijwilligersdiensten ontvang je op het opgegeven e-mailadres. Via de KNLTB Club app kun je je aanmelden voor een openstaande dienst. Ieder lid vanaf 18 jaar die geen bestuurstaak vervuld of in een commissie zit, moet zich voor enkele diensten per jaar opgeven. Wanneer je als lid minderjarig bent, zal een van je ouders gevraagd worden namens jou de bardienst te draaien.

Voor iedereen die achter de bar actief is, is het noodzakelijk om eenmalig het certificaat verantwoord alcohol verkopen (IVA) te halen. Om dit certificaat te behalen ga je naar: https://verantwoordalcoholverkopen.nl/sport. Wanneer je niet in bezit bent van het certificaat kan je beboet worden als er gecontroleerd wordt. .

EHBO-AED
IIn het clubhuis is een EHBO-koffer aanwezig evenals een AED. De AED hangt recht tegenover de in- uitgang. Als je door de deur het clubhuis binnenkomt, loop je rechtdoor en dan zie je de AED hangen. De EHBO-koffer hangt naast het bedieningspaneel voor de baanverlichting.

De vereniging probeert elk jaar een AED-training voor de leden te geven
.

Commissies
De vereniging kent een aantal commissies. De belangrijkste vind je hieronder:

  • Algemeen bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester en overige bestuursleden);
  • Jeugdcommissie;
  • Wedstrijd/ technische commissie;
  • Parkcommissie;
  • Barcommissie.

Lijkt het je leuk om deel te nemen in een van deze commissie meld je dan aan bij het bestuur. We zijn altijd op zoek naar vrijwilligers die zitting willen nemen in een van de commissies. Informatie over de diverse commissies vind je op de website.

Algemene ledenvergadering (ALV)
Tenminste eenmaal per jaar moet er een algemene ledenvergadering plaatsvinden. Over het algemeen is dit na de jaarafsluiting, vaak in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar. Uitnodigingen voor een ALV ontvang je altijd via de e-mail. In deze mail vind je de agenda voor de ALV. Nadere informatie over de ALV kun je nalezen in de statuten de vereniging. De statuten kun je terugvinden op de website.

Tot slot
Zoals al aangegeven vind je deze en meer informatie terug op onze website. Mocht je toch nog vragen hebben stuur dan een mail aan een van de bestuursleden. Zij staan je graag te woord. 
Rest ons jou heel veel plezier en succes te wensen bij het tennissen en we zien je heel graag op het park.