Van de bestuurstafel

03 juni 2020


Corona

De protocollen voor jeugd en senioren die nu op de website staan, gelden nog tot 1 juli. Daarna zullen er vast weer aanpassingen komen, misschien mogen tegen die tijd de kantine en het terras weer open, we hopen het!  

Project Guisweg

Er is onlangs een overleg geweest met de projectgroep en de Gemeente Zaanstad. Van alle bestaande scenario’s zijn er twee afgevallen. Helaas blijkt dat de overgebleven scenario’s voor TVW gevolgen hebben, omdat de ontsluitingsweg gepland is over de units, clubhuis en baan 4, 5 en 6. Ook voor KZTV zijn er twee scenario’s overgebleven, de zogenaamde noordelijk en zuidelijke variant. Hierbij wordt er een tunnelbak onder de provinciale geplaatst, via welke verkeer vanaf de provinciale weg over de nieuwe ontsluitingsweg richting politiebureau kan rijden en andersom naar de provinciale weg. Zoals gezegd loopt de ontsluitingsweg over het park van TVW. Bij de zuidelijk variant ligt deze tunnelbak vlakbij het viaduct van de A8 en net naast het terrein van KZTV. Bij de noordelijke variant komt deze tunnelbak midden op het terrein van KZTV uit. Dit zou betekenen dat KZTV ook zou moeten verdwijnen. Uit de gesprekken dusver blijkt dat de voorkeur van Rijkswaterstaat en Gemeente Zaanstad uitgaat naar de zuidelijke variant. Dit heeft als gevolg dat de huidige op- en afritten van de A8 naar de provinciale weg worden afgesloten.   De Gemeente Zaanstad benadrukt dat zij groot belang hecht aan het hebben van een tennispark aan onze kant van de provinciale weg.  Zij maakt ook duidelijk dat met de mogelijke gevolgen voor beide tennisverenigingen zij willen investeren in één sportlocatie voor beide verenigingen, die of moeten fuseren of nauw moeten samenwerken. Hierbij wordt gekeken naar mogelijkheden om het huidige KZTV park uit te breiden door extra banen te creëren rondom de sporthal en misschien het in stand houden van enkele banen bij TVW. Als beide verenigingen op 1 sportlocatie moeten tennissen dan zijn er 10 tot 12 banen nodig. Eind augustus krijgen we meer duidelijkheid tot welke varianten uiteindelijk besloten gaat worden. Planning is nog steeds om in 2023 met de realisatie te beginnen.   Zoals op de laatste ledenvergadering is besloten en goedgekeurd, gaan TVW gesprekken aan met KZTV over nauwe samenwerking of fusie. Het eerste gesprek vindt plaats op 12 juni 2020 bij KZTV. We zullen natuurlijk alle leden op de hoogte houden zodra er meer concrete plannen bekend zijn en we als vereniging besluiten moeten nemen.

Nieuwscategorieën