Gemeenteplannen rond ons tennispark

12 augustus 2020


Informatie Project Guisweg  

Gezien de primaire keuzes die bij het Project Guisweg zijn gemaakt is al eerder duidelijk geworden dat de huidige locatie van TVW moet verdwijnen. Ten aanzien van de locatie van KZTV hangt dit nog af van de keuze voor de zogenaamde Noordelijke of Zuidelijke Variant. In eerdere gesprekken met Gemeente Zaanstad (wethouder Slegers) is duidelijk geworden dat voor de Gemeente, oplossingen alleen gevonden kunnen worden als TVW en KZTV samen verder gaan als één vereniging.

Op 23 Juni heeft er een brainstorm sessie plaatsgevonden op het projectbureau Guisweg. Hierbij waren de beide verenigingen, het projectbureau en Gemeente Zaanstad aanwezig. Een planoloog van het projectbureau hield een presentatie over het gebied zodat de kaders waarbinnen gewerkt kon worden helder waren. Deze kaders zijn:

  • Het zwembad blijft in de voorziene toekomst op de huidige locatie
  • De tandartspraktijk staat op eigen grond en is niet te verplaatsen
  • Een strook van 20 meter westelijk van het spoor mag niet met gebouwen bebouwd worden, wel met bijvoorbeeld wegen of tennisbanen. Mogelijk komt hier in de verre toekomst een spoorverbreding
  • Tracé en functie van de Wezelstraat kunnen aangepast worden
  • Op - en afrit A8 bij de Gamma zijn verkeerstechnisch zeer onwenselijk. Dit zou nu niet meer zo worden toegestaan
  • Noordelijke Variant is duur t.o.v. de Zuidelijke Variant maar heeft duidelijk de voorkeur van bewoners en bedrijven in Oud Zaandijk
  • Zuidelijke Variant is verkeerstechnisch een betere oplossing en er hoeft minder aan de waterhuishouding gedaan worden
  • De rijbaan “bak” vanuit provinciale weg wordt ongeveer 20 meter breed, heeft rechte wanden en komt zo snel mogelijk weer uit op maaiveld

De planoloog heeft op schaal een grote tekening van het gebied gemaakt plus “puzzel stukjes” van enkele en dubbelle banen, beide volgens de officiële maatvoering voor tennisbanen. Hiermee kon de groep naar hartenlust banen in het gebied projecteren. Van elke bedachte situatie zijn foto’s gemaakt.  

Noordelijke variant

Zie onderstaande afbeeldingen:

         

            

Bij deze oplossing kon met de nodige moeite een plek voor 12 banen gevonden worden. Wezelstraat wordt omgelegd en er komt een nieuw clubhuis. Toekomstige uitbreidingen van het tennispark is niet mogelijk omdat er verder geen ruimte meer is. Een forse kapitaalvernietiging voor wat betreft de investeringen van KZTV. Niemand van de groep is blij met deze variant.  

Zuidelijke variant

Zie onderstaande afbeeldingen:

            

Bij deze oplossing kunnen maximaal 12 banen gerealiseerd worden plus eventueel twee Padel banen. Vijf van de zes banen en het clubhuis van KZTV kunnen behouden blijven waardoor realisatie minder kostbaar zal zijn. Deze variant heeft de duidelijk voorkeur van de gehele groep.  

Het is algemeen bekend dat TVW haar banen moet vernieuwen aangezien het te lang duurt voordat het nieuwe park gerealiseerd zal zijn. De afgevaardigde van Gemeente Zaanstad stelde voor om te onderzoeken of nieuw aangelegde banen naar de nieuwe locatie verhuisd kunnen worden. Als dat blijkt te kunnen, zou de baankeuze voor TVW Smash Court moeten worden en lost dat een acuut probleem voor TVW op. Onze voorzitter Ton gaat dit onderzoek initiëren (realisatie en kosten), waarbij ook de projectgroep/gemeente gevraagd zal worden in hoeverre zij kunnen bijdragen in de te maken kosten/investering. Ook zal de ALV goedkeuring moeten geven aan deze mogelijkheid voordat deze gerealiseerd kan worden.  

De voorzitter van KZTV heeft voorgesteld om de leden van TVW en KZTV meer met elkaar te laten spelen door evenementen toegankelijk te maken voor elkaars leden en op beide parken de leden toegang te verlenen om als introduce te mee te spelen zonder hiervoor te moeten betalen.

Bovenstaande vormen van samenwerking moet nog wel goedgekeurd worden door de respectievelijke besturen.

Nieuwscategorieën