Corona Protocol Jeugd

12 mei 2020


De Vereniging

 1. Het afhang systeem is zodanig ingericht dat alleen digitaal kan worden afgehangen op tijdstippen dat de trainers aanwezig zijn. Het afhangbord in het clubhuis is buiten werking voor wat betreft het kunnen reserveren van banen.
 2. Het park is alleen toegankelijk wanneer trainers aanwezig zijn. Hiervoor is een speciaal tijdschema gemaakt. De trainers openen de poort voor ontvangst van de groepen en sluiten onmiddellijk af na binnenkomst en vertrek.
 3. De indeling van de banen voor de diverse leeftijdsgroepen (tot 12 jaar en van 13-18 jaar) is af te lezen op het digitale afhangbord in het clubhuis.
 4. De tennismuur/oefenkooi is afgesloten en mag niet gebruikt worden.
 5. Het tennispark van TVW heeft geen minibaantjes.
 6. Alleen de toiletten en de AED-module in het clubhuis zijn toegankelijk. Overige ruimtes van het clubhuis zijn met afzetlint afgezet. Ook het buitenterras is met afzetlint afgezet. De aanwezige trainers houden toezicht. Aan het eind van de dag worden de toiletten gereinigd.

De trainers

 1. Het TVW-park heeft voldoende ruimte om per baan maximaal 6 kinderen in de leeftijd tot 12 jaar les te geven. De trainers hebben voldoende banen tot hun beschikking om dit in te richten.
 2. Het TVW-park heeft voldoende ruimte om per baan maximaal 4 jongeren in de leeftijd van 13 tot 18 jaar les te geven De trainers hebben voldoende banen tot hun beschikking om dit in te richten.
 3. Met elke les stoppen de trainers 5 minuten eerder en begeleiden het proces van leswisseling.
 4. De trainers begeleiden de routing van aankomende en weggaande jeugd. Het parkeerterrein is zodanig ingericht dat het brengen en halen soepel en volgens de richtlijnen verloopt.
 5. De trainers dragen plastic handschoenen.
 6. De trainers respecteren, volgens de richtlijnen van het RIVM, de afstand tussen hen en hun leerlingen.
 7. Lesgelden worden digitaal betaald.
 8. De trainers beperken zoveel als mogelijk het aantal lesballen per les.
 9. De trainers hebben gemerkte tonnen zodat steeds per les één set ballen gebruikt wordt die minimaal 24 uur niet zijn gebruikt.
 10. Wanneer de trainers de banen vegen dragen zij plastic handschoenen.
 11. Meteen na gebruik desinfecteren de trainers de leenrackets.

Jeugdspelers en ouders

 1. De trainers plannen de lessen in door middel van groep-apps. Deze apps worden daarnaast gebruikt om het lesschema te communiceren.
 2. Banen kunnen alleen online gereserveerd worden op tijden dat de trainers aanwezig zijn.
 3. TVW communiceert via haar website en nieuwsbrief naar sporters en ouders dat eigen ballen gebruikt moeten worden.
 4. TVW communiceert via haar website en nieuwsbrief naar sporters en ouders dat eigen materiaal zoals bidon, handdoek etc. gebruikt moet worden.
 5. TVW communiceert via haar website en nieuwsbrief naar sporters en ouders dat zij zoveel mogelijk thuis naar het toilet gaan. Alleen in nood kan het toilet in het clubgebouw gebruikt worden.
 6. TVW communiceert via haar website en nieuwsbrief naar sporters om tijdens het tennissen niet te dicht bij elkaar op de bankjes te zitten.
 7. TVW communiceert via haar website en nieuwsbrief naar sporters om tijdens het tennissen geen high fives te geven.
 8. TVW communiceert via haar website en nieuwsbrief naar sporters om tijdens de wedstrijd met de klok mee van baanhelft te wisselen.
 9. TVW communiceert via haar website en nieuwsbrief naar sporters om tijdens de wedstrijd het scorebord van de baan niet te gebruiken.
 10. De trainers desinfecteren meteen na gebruik de leenrackets.

Nieuwscategorieën