Corona Nu

30 augustus 2020


Nu de schoolvakanties weer voorbij zijn en iedereen weer nagenoeg is teruggekeerd van zijn vakantie, begint ook weer het tennissen op de vereniging met lessen, vrij tennissen, competities en toernooien. Tenminste voorzover dit past binnen de gelden regels ten aanzien van COVID-19. Daarom menen wij als bestuur nogmaals de regels in herinnering te roepen en vragen wij iedereen die de vereniging bezoekt zich te houden aan deze regels.  

Gelet op de laatste berichtgeving en het feit dat in Nederland, net zoals in veel Europese landen, het virus toch weer om zich heen grijpt, heeft de Nederlandse overheid de regels op sommige vlakken aangescherpt. Deze zijn vervolgens vertaald naar plaatselijke noodverordeningen. Voor de vereniging geldt dat onze regels getoetst worden aan de noodverordening van de veilgiheidsregio Zaanstreek-Waterland, maar ook aan het protocol van het NOC*NSF, aangevuld met de voorschriften van de KNLTB en de Horeca Vakbond Nederland. Al met al best veel om te lezen om vast te stellen wat nou voor onze vereniging geldt.  

De algemene regels, wellicht bekend, maar toch:

* Houd voldoende afstand, maar tenminste 1,5 meter

* Vermijdt zoveel mogelijk drukte

* Was je handen regelmatig

* Bij (lichte) klachten blijf je thuis en laat je je testen

* Bij koorts blijven ook je huisgenoten thuis

 

Op de baan:

* Wanneer je wilt tennissen, reserveer dan vooraf online

* Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben

* Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand gehouden te worden

* Voorafgaand en na afloop van het tennissen dienen de sporters van 18 jaar en ouder wel 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in het clubhuis. Dus: Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot personen van 18 jaar en ouder

* Schud geen handen en geef high fives

* Ga niet gezamenlijk op de bankjes op de baan zitten, en wissel met de klok mee

* Geforceerd stemgebruik langs (of op) het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan

* Na het tennissen: Op de terras en in de kantine is voor iedere baan een aparte tafel beschikbaar, deze is gereserveerd door het afhangen van de baan (of voor de spelers die op de betreffende baan gereserveerd hebben)

* In de kantine mogen maximaal 24 personen aanwezig zijn in verband met de 1,5 meter afstand. Verzet daarom geen tafels en stoelen, deze zijn neergezet zodat te allen tijde aan de 1,5 meter afstand voldaan kan worden

* Hetzelfde geldt voor het terras buiten. Ook hier zijn de tafels en stoelen zo neergezet dat aan de 1,5 meter afstand voldaan kan worden

* Maak je gebruik van kantine of terras, houdt je dan aan je vaste zitplaats en maak deze na gebruik schoon. Er zullen schoonmaakmiddelen beschikbaar zijn. Ga niet aan de bar zitten!

* Koffieautomaat/frisdrankautomaat zijn beschikbaar. Na gebruik graag schoonmaken van het display

* Douches en wc's zijn beschikbaar, maar zorg dat je afstand houdt en geeft elkaar ook de ruimte. Immers is het soms krap wanneer je gebruik van het toilet wilt maken

* Wanneer sprake is van toernooien of competities gelden aanvullende regels met betrekking tot toeschouwers én gebruik van de kantine/ bar. Daarover wordt dan separaat een nieuwsbrief verstuurd die specifiek aandacht schenkt aan de dan gelden regels

Tot slot, als bestuur hebben wij de verantwoordelijkheid en zorg dat onze vereniging corona vrij blijft. Maar dat kunnen we alleen met ons allen doen. Dus als je wordt aangesproken, ga dan niet in discussie, accepteer de zorg van de ander en luister naar elkaar. Help elkaar de regels te respecteren. Alleen dan kunnen we blijven genieten van het tennissen in deze lastige tijden.  

Wij wensen jullie weer heel veel tennisplezier, Bestuur Westzijderveld    

Nieuwscategorieën