Corona actueel

31 januari 2021


De belangrijkste regels

 • Reguliere open toernooien kunnen geen doorgang vinden;
 • Het blijft mogelijke om vrij te tennissen en te trainen, maar alleen op de eigen vereniging (en geldt voor binnen en buiten);
 • Maximale groepsgrootte is 2 personen;
 • De KNLTB stelt dat tennis (en padel) geen contactsporten zijn en dat de 1,5 meter afstand goed is te handhaven, zowel in het enkel als in het dubbelspel;
 • Voorkom fysiek contact tijdens het spel, dus geen high fives, handen geven e.d. en probeer minimaal een racketlengte afstand te houden op de baan (en vergeet niet met de klok mee te wisselen);
 • Kinderen en jongeren tot met 17 jaar hoeven tijdens het sporten onderlinge geen 1,5 meter afstand te houden. Uiteraard blijft de basisregel dat de kinderen en jongeren tot met 17 jaar wel de 1,5 afstand houden tot 18-jarigen en ouder;
 • De groepsgrootte voor kinderen en jongeren tot 17 jaar van maximaal 4 personen geldt niet voor hen tijdens het sporten;
 • Kinderen vanaf 13 jaar mogen na het sporten niet bij elkaar komen met meer dan 4 personen;
 • En vanzelfsprekend geldt dat kinderen met klachten, thuisblijven;
 • De kantine was al gesloten, maar nu zijn ook de kleedkamers en douches gesloten. Dat betekent dat u voor vertrek naar het park, thuis al bent omgekleed;
 • De toiletten zijn wel toegankelijk!
 • Publiek is niet toegestaan, dat was overigens al een maatregel uit de voorlaatste.

Trainen op het park

Omdat de groepsgrootte afhankelijk is van de leeftijd, en er naast het vrijspelen ook gewoon getraind mag worden, hebben we van de KNLTB-site onderstaand schema overgenomen. Het gevolg is dat de trainingen aan personen van 18 jaar en ouder maximaal uit 4 personen mag bestaan (exclusief de trainer). Omdat sommige trainingsgroepen groter zijn dan vier personen, betekent dit dat de trainers als gevolg van de (her)nieuw(d)e maatregelen meer banen moeten reserveren in de namiddag en avond voor het trainen. Daarmee zijn er helaas minder banen beschikbaar voor vrijspelen. Overigens geldt nog steeds het devies, wanneer je wil tennissen, om banen af te hangen via de digitale wijze (KNLTB-club app), zoals al in eerdere nieuwsbrieven is aangegeven. 

Hieronder (in aangepaste vorm) het schema van de KNLTB. Voor een nadere toelichting op de aangepaste regels verwijzen we graag naar corona.knltb.nl.

Doelgroep

Trainen
(Binnen & buiten)

Vrij spelen
(Binnen & buiten)

Wedstrijden
(Binnen & buiten)

Jeugd tot 18 jaar

 • Leraar aanwezig
 • Geen maximale groepsgrootte
 • Tennis – geen maximaal aantal spelers per baan
 • (Officiële) wedstrijden in teamverband zoals competities en toernooien zijn niet toegestaan.
 • Wedstrijden met teams van de eigen club (interne wedstrijden/ onderlinge potjes) zijn wel toegestaan.

Volwassenen vanaf 18 jaar

 • Leraar aanwezig
 • 1,5 meter afstand
 • Max. 2 spelers per baan (excl. trainer)
 • 1,5 meter afstand
 • Max. 2 spelers per baan
 • (Officiële) wedstrijden in teamverband zoals competities en toernooien zijn niet toegestaan.
 • Georganiseerde (interne) wedstrijden voor groepen zijn niet toegestaan.

Het spreekt voor zich dat wij als bestuur aan jullie blijven vragen om je aan de regels te houden maar elkaar ook te helpen in het naleven van de regels.

Bedankt voor jullie begrip en hulp

Het bestuur.

Nieuwscategorieën