500e lid

23 december 2021


Het afgelopen jaar zijn we qua leden aantal voor het eerst sinds lange tijd weer aardig gegroeid. Tijdens de laatste ALV hadden we al kort stilgestaan dat we weer bijna op de 500 leden zaten. Begin november mochten we, toch wel enigszins trots, weer ons 500ste lid begroeten bij onze vereniging. Als bestuur hebben we kort stilgestaan bij dit memorabele feit en heeft Wim Bruijn namens het bestuur ons nieuwe jeugdlid een kleine attentie aangeboden. 

Nieuwscategorieën