De papieren Spin

Tot 2013 verscheen er eerst maandelijks, later iets minder frequent een papieren Spin. Voorjaar 2013 verscheen voor het eerst een glossy JaarSpin en voor het laatst gebeurde dat voorjaar 2017. Sindsdien gaat alle communicatie via de website, nieuwsbrieven en facebook.