Algemene Leden Vergadering

Er is veel gaande binnen onze vereniging en dat alles is tijdens de laatste ALV uitvoerig besproken. Onderstaande de presentatie die het interim-bestuur heeft gegeven, alsmede de notulen van de bijeenkomst en de verslagen van de commissies.
Deze zijn alleen zichtbaar nadat is ingelogd.

Namens het interim-bestuur, Ton Ruys

 

Jaarrapport 2019 ALV 27022020.pdf Jaarverslag-2019-barcommissie.pdf Jaarverslag-2019-Jeugdcommissie.pdf jaarverslag-2019-park-commissie.pdf Jaarverslag-2019-secretariaat.pdf