Herfst, helaas dus soms wateroverlast

Zoals wij allen hebben kunnen zien staan onze banen weleens blank door de enorme overvloedige regenval.

De klimaatverandering treft ook onze vereniging.

Het water moet via ons drainage systeem afgevoerd worden naar de naast onze banen gelegen sloot.

En het water uit de sloot moet weer afgevoerd worden naar de naastgelegen grote sloot.

Zowel het drainagesysteem als de pomp werken prima.

Bij uitzonderlijke regenval  heeft ons pompsysteem echter problemen.

In samenwerking met Sport Zaanstad en de Jeu de Boule vereniging zijn we bezig om hiervoor een oplossing te vinden.

Zo zal er een onderdeel aan het pompsysteem binnenkort vervangen worden, welke het pompsysteem aanzet als het waterpeil te hoog wordt.

Ook zal de damwand bij de pompinstallatie vernieuwd worden om mogelijke verstoppingen te voorkomen.

 

Als er door weersomstandigheden niet getennist kan worden zullen we dit via onze website melden.

Wij verzoeken u om bij na hevige regenval onze website te raadplegen, voordat u naar ons park gaat om te tennissen.

Maar ja, we zijn geen ‘buienradar’ dus de informatie kan niet altijd 100% actueel zijn.

 

Hopende u hiermede voldoende geïnformeerd te hebben, vragen wij u ook begrip te hebben voor deze situatie.

 

Met vriendelijke groet,

Anke Patrick van de parkcommissie