Van de bestuurstafel

Beste leden, een update van de bestuurstafel

 

Veilig tennissen

Onze trainers hebben het  VOG certificaat ontvangen. Dit is een eerste stap inzake veilig tennissen bij onze vereniging. Joris van Loo heeft een aantal plannen ontwikkeld waar de vrijwilligers en onze vertrouwenspersoon Annemiek Poiesz bij betrokken zullen worden. Op de volgende algemene ledenvergadering, waarschijnlijk eind september begin oktober, zullen we hierover meer bekend maken.

Aanschaf nieuwe banen in 2020

Het bestuur streeft naar finale keuzes waar u op de volgende algemene ledenvergadering over ingelicht zullen worden.

Samenwerking

In samenwerking met KZTV worden onderhoudsmaterialen en diensten ingekocht om zo goed mogelijk gebruik te kunnen maken van de rijkssubsidieregeling.

Nieuwe TC-vrijwilligers

Tot onze grote vreugde hebben zich 5 vrijwilligers aangemeld, die de technische commissie willen ondersteunen. Ze zullen worden ingewerkt/opgeleid door Karina Boom en Dominique de Koning.

Alleen pinnen

Er zal in augustus een nieuwe koffieautomaat worden geplaatst, waarmee gepind moet worden en die ook via internet op ons kassasysteem is aangesloten. Hier wordt ook een digitale prijslijst op geïnstalleerd, waar behalve prijzen ook sponsoruitingen zichtbaar worden. Dit is de eerste stap naar de introductie van “alleen pinnen” in ons clubhuis.

Vervanging groepenkast in het magazijn

De zeer oude groepenkast is door Wim en Ton vervangen door een nieuwe en aangesloten volgens de nu geldende normen. Tevens zijn alle groepen opnieuw geïnventariseerd, zodat voor de veiligheid alle informatie bij de groepenkast up-to-date is.

Plannen ontsluiting Guisweg

Het bestuur is bij een vergadering geweest, waarbij ook wethouder Slegers aanwezig was. Deze vergadering was in samenwerking met de KNLTB georganiseerd. De wethouder wil graag dat we als verenigingen meer samenwerken en meer toegankelijk zijn voor alle burgers. Ook wil de gemeente initiatieven ontplooien om verenigingen beter te ondersteunen en het subsidiebeleid aanpassen. Het bestuur heeft alle gedetailleerde notities van de gemeente bestudeerd. Er zijn veel scenario’s, waar de politiek nog over moet beslissen. Wij hebben gemeld dat we een grote investering gaan doen voor nieuwe banen. Uit reacties van de wethouder hebben we voorlopig de conclusie getrokken, dat we gewoon kunnen investeren. Voor de zekerheid hebben wij contact gelegd met de projectmanager van de gemeente, die ons verder op de hoogte zal houden.

KNLTB Club

Het bestuur heeft besloten tot de aanschaf van KNLTB Club (www.knltb.club) en de implementatie hiervan is begonnen. Het betreft software voor tennisverenigingen ten behoeve van ledenadministratie, financiële administratie, bardienstplanning en een mobile app voor clubleden. Na afronding van de implementatiefase volgt meer gedetailleerde informatie betreffende het gebruik.