Extra ledenvergadering 31 oktober

Zoals al eerder aangekondigd, wordt er op 31 oktober een extra algemene ledenvergadering georganiseerd. De vergadering start om 20:00 op het park. Doel van deze vergadering is een korte update van het interim-bestuur over de afgelopen maanden. De agenda is als volgt samengesteld:

  1. Verantwoording interim-bestuur
  2. Voortzetting interim-bestuur tot de ALV van maart 2020
  3. Voortgang project nieuwe banen
  4. Wat verder ter tafel komt

In de ALV van maart dit jaar is een interim bestuur aangetreden. Het uitgangspunt was om in ieder geval met het interim-bestuur tot september actief te blijven, om zodoende de meest prangende zaken op te pakken, zoals het project nieuwe banen. Inmiddels ligt september alweer achter ons. Daarom vragen wij de ALV om het interim bestuur in ieder geval aan te laten blijven tot de eerst volgende ALV in maart 2020. Per maart 2020 zal het interim-bestuur aftreden, zodat een regulier bestuur de taken weer kan overnemen. Omdat de tijd vliegt zoekt het interim-bestuur nu al vast naar enthousiaste leden die willen toetreden tot het bestuur. Als u geïnteresseerd bent kunt u dat kenbaar maken middels een mail aan secretaris@tvwestzijderveld.nl

Onder punt drie willen wij u nader informeren over de voortgang ten aanzien van de vervanging van de banen. De afgelopen maanden hebben Rutger de  Haan en Stefan Ofman veel tijd gestoken in onderzoek naar de mogelijkheden en offertevergelijkingen. Tijdens de bestuursvergadering van 14 april hebben Rutger en Stefan het bestuur geïnformeerd over de laatste stand van zaken. Wij informeren u graag hierover..

Laat u nader informeren en kom naar de algemene ledenvergadering op 31 oktober 2019.

Het bestuur