Groundsman-team

EVEN ONZE GROUNDSMANAGERS IN HET ZONNETJE ZETTEN

Ons groundsman-team bestaat uit de vrijwilligers Ton Oosterman, Jan Pfann, Ton Paauwe en Siro Stamato.
In het begin van 2018 zijn onze banen gerevitaliseerd door de Antea Group.
Het onderhoud van de banen is hierna verzorgd door bovengenoemde heren, waarmee we de niet geringe kosten van baanonderhoud door Antea niet meer voor onze rekening hoeven te nemen.
De komende jaren – tot het moment dat wij nieuwe banen krijgen in 2020 – zullen onze groundsmanagers de banen in topconditie houden.
Ook de komende jaren zal er geen onderhoud meer gedaan worden aan de banen door de Antea Group, zodat wij dit geld weer besparen om te sparen voor de nieuwe banen.
Ton Oosterman maakt elke week een baan schema wie wat gaat doen en verwerkt dit ook in een Excel file zodat er altijd teruggekeken kan worden wat er gedaan is.
Elke week worden de banen een aantal keren met de tractor met sleepmatten erachter geveegd, het blad van de banen geblazen, met de bladzuiger alle bladeren weer opgezogen, mos verwijderd en ga zo maar door.

Vrijdag de 14 december hebben wij met elkaar om tafel gezeten en besproken hoe het de komende jaren verder gaan.
Misschien moet er af en toe nog een kleine investering gedaan worden in de zin van zand bestellen dat over de banen gestrooid moet worden.
En als het heel erg gaat vriezen is het noodzakelijk om met een wals de banen daarna weer vlak te krijgen.
Maar dat is natuurlijk geheel afhankelijk van het weer.
Buiten het baan onderhoud doen de heren nog veel meer.
Controle vopopomp (afwatering banen), dakgoten schoonmaken, hekken repareren, gras maaien en de paden,  parkeerplaats en de oefenkooi schoonhouden.

Ton, Jan, Ton en Siro dank jullie wel voor jullie enorme inzet.
Jullie zijn een top team.

Namens
Anke Patrick
VZ parkcommissie