Extreem weer

BIJ  EXTREEM  WEER NIET OP DE BANEN

Iedereen zal begrijpen dat tijdens een winterperiode niet altijd duidelijk aan te geven is wanneer er wel of niet getennist mag worden.
Maar het wordt duidelijk als extreme weersomstandigheden, zoals hagel,  sneeuw en vorst aanwezig zijn.
Het is voor een ongeoefend oog vaak niet te zien of de banen bespeeld mogen worden.
Bij sneeuw dat nog op de banen ligt is dit duidelijk te zien, maar bij vorst niet.
Er mag met vorst alleen getennist worden als de mat zo hard is dat de bovenste laag geen schade zal ondervinden.
Ook niet zichtbaar is het als een vorstperiode afgewisseld wordt door dooi inval.
Als de  bovenste laag wordt beïnvloed door de dooi inval, dan kunnen de grassprieten op de grens van ontdooien en nog bevroren zijn als luciferhoutjes afbreken.
Als er zulke extreme weersomstandigheden aanwezig zijn zullen de banen elke dag worden gecontroleerd door onze groundsman.
En zij beslissen of het park gesloten wordt. Dit zal vervolgens door mij, Anke Patrick,  aan de webmaster doorgegeven en die zal het dan op de website zetten.

              HAGEL OF SNEEUW EN DOOI
                                     EN
              HET IS VERBODEN OM:
             DE NATTE BANEN TE VEGEN.
             (DUS GEEN SNEEUW, HAGEL OF BLADEREN WEGHALEN)